wtorek, 12 listopada 2019

Paweł Wiórkowski

Paweł Wiórkowski urodził się w 1889 roku w Zagórzu, teraźniejszej dzielnicy Sosnowca, jako syn Wincentego Wiórkowskiego i Anny Czerwie. 

Dnia 20 lipca 1908 roku wziął ślub z Bronisławą Fornalczyk.
Tłumaczenie wykonał p. Marek ze strony genealodzy.pl

Zagórze 20/07/1908 o 14:00,

Świadkowie: Wawrzyniec Grendż?, Jakub Sendek, pełnoletni robotnicy z Zagórza,

Młody: Paweł Wiórkowski, kawaler, lat 19, ur. i zam. w Zagórzu przy matce, syn zmarłego Wincentrgo i żyjącej Anny zd. Irw? małżonków Wiórkowskich górników,
Młoda: Bronisława Fornalczyk, panna, lat 19, ur. w parafii Siewierz, zam. w Zagórzu, robotnica, córka Józefa i Julianny zd. Gawron małżonków Fornalczyk rolników.

Zmarł 10 lutego 1939 roku o godzinie 21 w Szpitalu św. Wincentego w Dąbrowie Górniczej, czyli w części teraźniejszego Szpitala Specjalistycznego im. Sz.Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. 

Spoczywa z żoną na sosnowieckim cmentarzu na ul. Zuzanny. wtorek, 29 października 2019

Opis wizytacji w kościele parafialnym w Brzeźnicy, dnia 17 listopada 1824 roku, księdza Mikołaja Lefranc. Księga 1810-1893.

Księga 1810-1893 - Akta dziekańskie dekanatu brzeźnickiego dotyczące kościoła parafialnego w Brzeźnicy.

Link do księgi znajduje się [TUTAJ].

Strona. 90  " Brzeźnicka Wizyta Dziekańska z 1824r. "

Od strony 92 zaczyna się

Opis wizyty Dziekańskiej Kościoła Parafialnego w Mieście Brzeźnicy, Dekanatu Brzeźnickiego, Officjalatu fornalnego Piotrkowskiego, Diecezji Kujawsko-Kaliskiej, z rozkazu J.W. Księdza Józefa Szczepana z Przeczycy Koźmiana, biskupa diecezji Kujawsko-kaliskiej, senatora Królewska Polskiego, przez księdza Mikołaja Lefranc(?), dziekana miejscowego proboszcza w Kamińsku dnia 17 listopada 1824r.


Dziekan zadawał proboszczowi konkretne pytania. Nie na wszystkie spisze odpowiedz, a tylko na te wg. mnie najciekawsze. Resztę należy szukać w linku

I Stan kościoła parafialnego w Brzeźnicy


1. Czy jest murowany? Czy w dobrym stanie? Czy potrzebuje reparacji? 

Wg. księdza nie ma takiej potrzebny.

2.Czy jest obwiedzony murem lub parkanem?

Parkanem i lipami.

3.Czy ma prawidłową erekcję? Za kogo fundowany i kiedy?

Kto i kiedy fundował, niestety nie wiadomo, ale z tego co ludzie mówią to od Aryanów pochodzi. Dowodów pierwszej wizyty erekcyjnej nie ma, ale jest zastępcza wizyta generalna de Lasko z 1521.

4. W którym roku i przez kogo konsekrowany lub tylko poświęcony?

5. Kto jest Kollatorem? Czy mieszka w kraju bądź za granicą? 

6. Jakie napisy bądź nagrobki w nim lub przy nim znajdują się?

Napisów innych niż te na nagrobkach nie ma.

A nagrobki są dwa.

    Pierwszy z marmuru mozaikowatego obok Wielkiego Ołtarza, w ścianie wchodząc do Kościoła na lewej ręce. Krzysztofa Płazy, syna Starosty Brzeźnickiego, gdzie na tymże kamieniu wspomnianym syn klęczący ze złożonymi rękami wyrżnięty, mając obok wyrżnięta figurkę ukrzyżowanego Pana Jezusa. U góry herb Starosty. Napis u dołu jest taki: Tu leży Krzysztoff Płaza, Aleksandra Płazy Starosty Brzeźnickiego Syn, który dwie lecia mając, umarł dnia 17 sierpnia 1638. Żałosny dziad Krzysztof Płaza z Mstyczowa Dziecięcia zmarłego, tę pamiątkę wystawia, niechaj w pokoju wiecznym odpoczywa. 

   Drugi z kamienia piaskowego czarno farbowany także obok Wielkiego Ołtarza, wchodząc do Kościoła na prawej ręce w ścianie. Ludwika i Teresie Madolińskich. Nagrobek ten gładki odszlifowany i na nim złotemi literami następujący napis wyrażony : D.O.M. Ludw. Larysza(herb) Madalińskiemu Czern.(cześnik?) Ostrzeszowa, Szacownemu i Kochanemu Obywatelowi, dobremu ojcu r 1787 w 56 roku życia swego zmarłemu i Teresie ze Święcickich Szanownej matce w 1804r. w 74 roku życia swego zmarłej w tem grobie złożonym. Róża Komorniecka i Jan Kajetan Ksiądź Madaliński  wdziączne dzieci położyły. 


7. Od jak dawnego czasu w tym kościele była wizyta generalna ? Czyli roczna bulwa dziekańska?

Wizyta generalna była w 1810 roku dnia 16 października. Dziekańska bywa corocznie.

8. Czy proboszcz lub pleban utrzymacie kościół w ochędostwie?

Utrzymanie ochędostwo z największą troskliwością.

9. Niezrozumiałe :)

10. Czy jest tablica w zakrystii, na której się zapisie Pierowatio (?) Sandissimi (?) ?

Tablica Pierowationis Sandissimi jest w Zakrystii na której Pierowatio(?) zawsze się odznacza.

11. Olea święte i chrzcielnica czy w ochędostwie są utrzymane i czy są zamknięte? Klucz od nich ...?

12. Czy kielichy, bielizna i ornaty są w ochędostwie utrzymane?

13. Jaka jest biblioteka kościelna ? Czy jest spisana?

14. Altare prioilegiatum jest sprawne za szkłem i przy ołtarzu wielkim zawieszone?

15. Jakie są odpusty w tym kościele od stolicy apostolskiej ? Na wiele lat? I czy mają od nas Admisse? 

16. Jak wiele Oblig Duchownych ? czy bywaja odprawiane?

17. Jakie są relikwie czy approbowane i przez kogo?

18. Czy listy nasze Pasterskie drzekiem ogłoszone w aktach kościelnych znajdują się? 

19. Czy porządek nabożeństwa pod dniem 5 kwietnia br. przepisany i drukiem ogłoszony? Jak ściśle w kościele zachowany? 

20. Czy bywają katechizmy i nauki w kościele według naszego rozporządzenia pod dniem 5 kwietnia br drukiem ogłoszonego?

21. Czy proboszcz lub pleban nie pobiera Jara stole (?) nad przepisy?

22.Czy w tej parafii znajdują się kaplice publiczne lub prywatne? Od jakiego czasu i czy mają pozwolenie ?

Wymienione są Kaplica w Strzelcach i Prusicku, Szpital Kościelny oraz kościół filialny z Starej Brzeźnica, który wg tamtejszego księdza został ufundowany w 998 roku.

23. Kto jest urzędnikiem stanu cywilnego ? Czy pleban będąc urzędnikiem stanu cywilnego zapisuje osobno metryki kościelne i czy te zostają podpisywane przez dziekana miejscowego?

24. Czy cmentarz do grzebania ciał umarłych jest osobny? Czy obmurowany czy oparkaniony? Czy na tym cmentarzu znajduje się figura męki pańskiej i czy cmentarz jest poświęcony?

Jest osobny cmentarz znacznie osobniony od Miasta w polu. Parkanu nie ma, tylko rowem okopany. Figura Męki Pańskiej znajduje się i jest poświęcony od roku 1810 przez miejscowego dziekana.

25. Czy przychód Pokładnego jest zapisywany? Pod jakim dozorem zostaje? Jaką ilość w tym roku wynosi? I czy ten dochód użyty został według rozporządzenia Prządu lub całkowicie zostaje w Dozorze Kościelnym?

26. Czy jest dom dla ubogich , tak zwany szpital? I jaki ma fundusz?

Str. 99
II Parafia

27. Jaka jest rozległość parafii i wiele osób komunikujących ?

28. Wiele do tej parafii należy Dworów, Wiosek szlacheckich bądź rządowych ?

Do tej parafii należą dwory z wioskami:

1. Miasto Brzeźnica - Rządowe

2. Wieś Kruplin - Rządowa - Karol Rabczewski Dzierżawca,

3. Wieś Dubice - Rządowa - Łukasz Czarnomski Dzierżawca,

4. Wieś Strzelce - Szlachecka - Dwór Bonawentury Bąkowskiego Dziedzica,

5. Wieś Prusicko - Szlachecka - Dwór Ignacego Moszkowskiego Dziedzica,

6. Wieś Wolka - Szlachecka - Dwór Ignacego Moszkowskiego Dziedzica,

7. Wieś Kuźnica - Szlachecka - Dwór Ignacego Moszkowskiego Dziedzica,

8. Pustkowie Gość  - Szlachecka - Dwór Ignacego Moszkowskiego Dziedzica,

9. Pustkowie Puchy - Szlachecka - Dwór Ignacego Moszkowskiego Dziedzica,

10. Pustkowie Ważne Młyny - Szlachecka - Dwór Ignacego Moszkowskiego Dziedzica,

11. Wieś Zakrzew - Szlachecka - Piotr Madaliński Dziedzic,

29. Czy nie ma jawnego zgorszenia w parafii?

Zgorszenie jawne jest dane przez urodzonego Piotra Madalińskiego dziedzica wsi Zakrzewka, który zamiast Imion Świętych Pańskich usilnie na Chrzcie nadał synowi swojemu nazwisko Rewolucjonisty Alexandra Ypsylantego, które zgorszenie sięga nawet obce parafie i cała publiczność wygląda od rządu wymierzenia sprawiedliwości.

30. Czy parafianie mają wygodę w usługach kościelnych? Czy nie doznają jakowej trudności ze strony proboszcza lub wikarego?

31. Czy Proboszcz lub Pleban i Wikary są miłemi parafianom i nawzajem? I jakie są tego powody?

32. Czy pleban lub proboszcz nie mają jakowych procesów dworami lub włościanami należącymi do tej parafii ? I te procesa z jakiego źródła wypływają?

Proboszcz miejscowy z żadnym innym dworem i włościanami w tej parafii procesu nie ma, tylko z urodzonym Piotrem Madalińskim, Dziedzicem Wsi Zakrzewa. Po 1.O czynsz roczny 50 zł z folwarku zakrzewskiego należący się Kościołowi Brzeźnickiemu. Interes toczący się w prokuraturze generalnej. Po 2. O ukrzywdzenie i pomazanie aktów cywilnych. Interes ten poddany jest do Wysokiej Kommisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia publicznego. Powód do tych procesów jest jedynie irreligia Piotra Madalińskiego.

33. Czy szkoła parafialna utrzymywana ? Jakowy na nią fundusz ? I czy nauczyciel odpowiada zaufaniu rządu?

Str. 100.
III Proboszcz lub Pleban

34. Którego roku się urodził i gdzie brał początkowe nauki? Wiele lat zdawał do seminarium? Od kogo wyświęcony?

Proboszcz Andrzej Mulzow urodził się w 1777, początkowe nauki brał w Chojnicach, później w Gdańsku słuchał filozofii, we Wrocławiu teologii, a w Haliby był na Jurispundecji. W seminarium zostawał lat 3 w Gnieźnie, wyświęcony na kapłaństwo przez Biskupa Bibkińskiego Saffragana Gnieźnieńskiego Szczepana Lubieńskiego w 1801 roku.

35. Wiele lat jest proboszczem bądź plebanem w tej parafii?

36. Jakie są jego obyczaje i nauka?

37. Z jakich książek składa się jego biblioteka?

38. Jakie jego towarzystwo w parafii? W którym miejscu najczęściej przebywa?

39. Czy często oddala się od parafii i czy jest rządzącym gospodarzem?

40. Czy złożył examem i odprawił rekolekcje, do otrzymania aprobaty ? W którym klasztorze, wiele dni?

Złożył examem i odprawił rekolekcje przed dni 5 w Klasztorze Franciszkanów w Radomsku. Dowód odbytych rekolekcji złożył u miejscowego Dziekana.

41.Czy na kongregacjach bywa i czy opuszcza? Z jakich przyczyn?

42. Czy ma wikariusza ? Jakie są tego wikariusza nauki i obyczaje ? Czy odprawił rekolekcje i examem ? Jakie są jego dochody?

43. Wiele jest sług kościelnych ? Jak sie zachowuja? Jakie są ich dochody?

Sług kościelnych jest dwóch. Organista Szymon Lacki i kościelny Piotr Klaryska, zachowują się trzeźwo i dobrze. Dochody są ich z funduszu proboszcza i biorą razem 200zł.

Str. 102.
IV Zabudowania i fundusze 

44. W jakim znajdują sie stanie dom, plebania i zabudowania gospodarskie?

45. Czy je swoim staraniem i kosztem utrzymuje czy przez składkę parafian?

46. Jeśli te zabudowania są w nędznym stanie to kto tego jest przyczyną?

47. Fundusz plebani z czego się składa? Czy z gruntów? Kapitałów Dziesięcin? Lub Kompetencji ? Jaka ilość stanowi dochód proboszcza?

48. Czy jest spokojnym w posiadaniu funduszów ? Lub znaglony prowadzić o nie procesy?

Str. 103.
V Klasztory

wtorek, 15 października 2019

Maciej Sudak

Maciej Sudak był moim praprapradziadkiem. Urodził sie 17 lutego 1827 roku w Skoczylasach. Był synem Wojciecha Sudaka i Konstancji Kulińskiej.[LINK DO AKTU URODZENIA]


Dnia 14 lutego 1847 roku bierze ślub z Katarzyną Ławniczek


12 marca 1866 roku,  36 letnia Katarzyna, umiera, a Maciej w krótkim czasie, bo 5 sierpnia,  bierze za drugą żonę 20 letnią Elżbietę Pęciak z Białej. 


Elżbieta umiera jednak w 1888 roku we wsi Skoczylasy.Maciej pół roku później bierze sobie za trzecią już żonę, Agnieszkę Kucharską, wdowę po Franciszku Kucharskim.


Tłumaczenie ze strony genealodzy.pl p. Janusza Kamińskiego :
19. Chorzew
Zdarzyło się we wsi Siemkowice 20 lutego/4 marca 1889 roku o godzinie 9 rano. Wiadomm czynimy, że w obecności świadków: Rocha Kucharskiego lat 29 i Franciszka Kucharskiego lat 29, włościan mieszkających we wsi Chorzew, zawarto tegoż dnia religijny związek małżeński między:
Maciejem Sudakiem lat 60, wdowcem po Elżbiecie z Pęciaków zmarłej we wsi Skoczylasy parafii Rząśnia 26 października /7 listopada1888 roku, włościaninem urodzonym we wsi Skoczylasy parafii Rząśnia, synem zmarłych Wojciecha Sudaka i żony jego Konstancji z domu Kula, mieszkających we wsi Skoczylasy, i
Agnieszką Kucharską, wdową po Franciszku Kucharskim zmarłego we wsi Glina parafii Rząśnia, córką zmarłych Michała Ławniczaka i żony jego Salomei z domu Postil?, lat 36 mającą, mieszkającą we wsi Chorzew w gospodarstwie.
Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszej i w rząśniewskiej cerkwiach parafialnych 5/17, 12/24, 19 lutego/3 marca bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Akt ten po przeczytaniu, z powodu niepiśmienności świadków, przez nas tylko podpisany został.
Ks. Justyn Gryglewski administrator parafii Siemkowice, prowadzący akta stanu cywilnego


Aktu zgonu Macieja niestety nie znalazłam. Umarł on na pewno po 1919. 

wtorek, 8 października 2019

Bardzo ważna informacja na temat bloga !

    Z racji nadchodzącego wielkimi krokami dnia powiększenia mojej gałęzi drzewa genealogicznego, będąc w świadomości, że moja chęć i siły, by systematycznie prowadzić tego bloga będą bardzo ograniczone, postanowiłam zrobić Wam mnóstwo zaplanowanych postów :)

Nie chcę Was zostawiać samych :) 

Raz na dwa tygodnie, czasem częściej, pojawiać się będą notki na temat moich przodków. Czasem przeplatane innymi, genealogicznymi treściami :) 

Zaplanowanych postów jest naprawdę bardzo wiele. 

Najbliższymi postami będzie notka o:

-Macieju Sudaku, moim praprapradziadku, jednym z protoplastów mojej gałęzi rodziny Sudaków, mieszkających w okolicy Pajęczna, Rząśni, Kiełczygłowa i Skoczylasów. 

-bardzo ciekawy ciąg dalszy księgi z opisami wizytacji dziekańskich w (Nowej) Brzeźnicy, tym razem z roku 1824, z interesującymi opisami sytuacji w parafii, o konflikcie księdza proboszcza z miejscowym dziedzicem wsi oraz o tym jakie nagrobki i z jakich lat, znajdują się wbudowane w ściany Kościoła.

Ale to zapraszam za tydzień i 3 tygodnie :) 

Nadal zapraszam do pisania do mnie e-maili, pisania komentarzy (koniecznie z kontaktem do Was), bądź osobiście na fanpage lub facebooku. Po ostatniej prośbie faktycznie dostałam kilka odzewów, ale liczę na więcej :)

Pozdrawiam Was cieplutko :)

Justyna 

wtorek, 24 września 2019

Opis wizytacji w kościele parafialnym w Brzeźnicy z dnia 16 października 1810, księdza Hippolita Rocha z Łaniowa Chrzanowskiego. Księga 1810-1893.

Dzięki dobrze zachowanym dokumentom pozametrykalnym w parafii Nowa Brzeźnica, możemy dowiedzieć się dużo więcej niż ze zwykłych metryk. Księża spisywali w nich najważniejsze sprawy parafii. Pragnę tym postem wyszczególnić najważniejsze według mnie spisy i tabele, które były tworzone przez księży na przestrzeni wielu lat. Niestety, by uzyskać dostęp do tych dokumentów należy się zalogować, aczkolwiek wiele osób zainteresowanych genealogią, jest już tam zarejestrowana, a jeśli nie, to polecam. Większość spisów będzie opisanych, wypunktowanych oraz dodany do nich link bezpośredni. Zapraszam do postu :)


Księga 1810-1893 - Akta dziekańskie dekanatu brzeźnickiego dotyczące kościoła parafialnego w Brzeźnicy.

Opis wizytacji księdza Hippolita Rocha z Łaniowa Chrzanowskiego, kanonika warszawskiego i wieluńskiego, sędziego surrogata konsystorza wieluńskiego, Proboszcza Dzietrzkowskiego, wyznaczonego wizytatora generalnego, odprawiona dnia 16 października 1810.

Link do tej księgi [TUTAJ]

Str. 4. Opis kościoła parafialnego w Brzeźnicy, od tej strony zaczyna się opis parafii oraz to, że beneficjentem parafii jest Ignacy Hrabia Nałęcz na Małoszynie i Raczynie Raczyńskiego.

Na stronie 5 zaczyna się
I. Stan kościoła materialny zewnętrzny,
w którym opisany jest jako wymagający naprawy dachu.

Na 6 zaś opis wewnętrzny kościoła, a od 7 do 14 wypisany sprzęt i ruchomości kościoła.
Na 14 opisane są księgi, które posiada kościół oraz informacja o tym, że

"Metryki chrztów znajdują się od roku 1630, aż do teraźniejszości, ale od roku 1633 do 1700 roku, bardzo nieregularnie zapisywane i książki po części zbutwiałe, że nie można przeczytać. 
     Metryki ślubów znajdują się od roku 1606, ale także zbutwiałe niektóre karty, a z nich wydarte aż do 1700, od którego już regularnie i czytelnie do niniejszego czasu zapisane.
     Metryki umarłych znajdują się od roku 1716. 
Wszystkie te metryki bywają od teraźniejszego Proboszcza, pilnie i porządnie podług przepisu rytuału zapisane, skorą się chrzest, małżeństwo lub pogrzeb zdarza."

Oraz to, że ilość parafian jest zapisana w oddzielnym rejestrze.
Opisana jest również od strony 15, zawartość Biblioteki Kościelnej, a na stronie następnej instrumenty muzyczne oraz prawa i dokumenty, dzięki której dowiadujemy się, że posiadali dokument, z którego wynika, że erekcja probostwa dostała przeprowadzona 1521.

Od strony 20 opisany
II. Stan Duchowny Kościoła.
Na stronie 22 możemy przeczytać, że parafia Nowa Brzeźnica nie posiadała żadnych relikwii świętych, oprócz drzewa krzyża świętego, w krzyżu małym, aczkolwiek nie ma dowodu co do autentyczności, przez co brak pozwolenia, by go eksponować.

Od strony 24 do 31 -
III. Stan ekonomiczny i dochody probostwa,
w której znaleźć wypisane osoby, które pracują na rzecz parafii.

Od 31 do 35 - IV. bez tytułu.

Od 35 - V. Stan osobisty.
    Dowiadujemy się, że w 1810 roku, proboszczem parafii był Andrzej Mulzow, który urodził się w 1777, a poświęcony kapłaństwu został w 1801. Instytuowany został 9 grudnia 1809. Wikariuszem był Jan Cichuciński urodzony 4 kwietnia 1775 roku. Święcił się na kapłaństwo dnia 7 kwietnia 1790 w Warszawie. Organista to Szymon Lacki, ma lat 37. Jest zdolny do swoich obowiązków, umie kant parafialny, zna ceremonie zwyczajne na parafiach. Dosyć pilny w swoich powinnościach i jest obyczajów dobrych. Nauczyciel szkoły parafialnej nazywa się Jan Kietliński, ma lat 35. Jest zdatny do swoich obowiązków, posiada język łaciński, oprócz ojczystego języka polskiego. Obyczajów jest dobrych.

Str. 36 - VI. Kaplice prywatne w parafii.
 W parafii Brzeźnickiej prywatnych kaplic nie było, aczkolwiek w Strzelcach i Prusicku i owszem.
W Starej Brzeźnicy jest kościół filialny pod tytułem S. Stanisława Biskupa i Matki Boskiej łaskawej

Str. 36 VII. Klasztory.
Klasztorów w tej parafii nie ma.

Cały dokument podpisany został przez prawdopodobnie najważniejsze osoby w parafii, takie jak Burmistrz, Ławnicy, Radni, Sołtysi.
Józef Świerczyński, Burmistrz
Mateusz Górski, Ławnik
Franciszek Szklarski, Ławnik
Błażej Górski, Ławnik
Antoni Kowalski, Radny

Z Kruplina
Wojciech Piekarz, Sołtys
Krzysztof Ignasiak, Radny

Z Prusicka
Błażej Majda, Sołtys
Franciszek Kluczny, Radny

Z Dubic
Hilary Błaszczak, Sołtys
Tomasz Szwed, Ławnik

Ksiądz Hippolit Roch z Łanisowa (?) Chrzanowski
Ksiądz Mateusz Lisiecki

Str. 38 -
Opis filialnego kościoła w Starej Brzeźnicy

Str. 39.
I. Stan kościoła materialnego zewnętrzny
Stan kościoła wewnętrzny

Str.40. Sprzęt i nieruchomości kościoła. 

Str.41
II.Stan kościoła duchowny.
Str. 41.
III. Stan ekonomiczny i duchowny kościoła
Str. 42.
IV i V Wikariusz i Proboszcz
Wikariusza w parafii nie ma, proboszczem jest ksiądz ten sam co z Brzeźnicy, Andrzej Mulzów.

Dokument został podpisany przez w/w proboszcza.

Str. 45.
Opis kaplicy publicznej pod wsią Prusicko pod Farą brzeźnicką będącej.
Kaplica publiczna została ufundowana przez Starostę Ostrzeszowskiego, Wojciecha Męcińskiego w roku 1747.

I. Stan kościoła materialny zewnętrzny.
Kaplica była benedykowana w roku 1747 przez księdza Ignacego Kozierowskiego, Proboszcza Brzeźnickiego. Kaplica jest pod tytułem. św. Barbary.
Stan kościelny wewnętrzny

Str. 46.Sprzęt i ruchomości kościoła

Str. 47.
II Stan kościoła duchowny

Str. 48.
III Stan ekonomiczny i duchowy kaplicy
 IV bez tytułu, pusty rozdział

V Stan osobisty.

Proboszczem kaplicy jest proboszcz brzeźnicki, Andrzej Mulzów.

VI bez tytułu, pusty rozdział
VII bez tytułu, pusty rozdział

Podpisał ksiądz Andrzej Mulzów,
Mateusz Górski, Prowizor pierwszy kościoła
Mikołaj Bocimowski, Prowizor
J. Świerczyński, Burmistrz
Mateusz Górski, Ławnik
Franciszek Szklarski, Ławnik
Błażej Górski, Radny
Antoni Kowalski, Radny

Z Kruplina
Wojciech Piekarz, Sołtys
Krzysztof Ignasiak, Radny

Z Prusicka
Błażej Majda, Sołtys
Franciszek Kluczny, Radny

Z Dubic
Hilary Błaszczak, Sołtys
Tomasz Szwed, Ławnik

Ksiądz Hippolit Chrzanowski
Ksiądz Mateusz Lisiecki

Str. 50-51
Opis kaplicy publicznej w Strzelcach.
Kaplica restaurowana Jana (...) Bąkowskiego Cześnika Halickiego w 1866.

I. Stan kościoła materialny zewnętrzny. 

Kaplica benedykowana przez księdza Koziorawskiego Biskupa Adryatyńskiego, na co nie ma dowodów, ale ludzie to jeszcze pamiętają.
Stan wewnętrzny kościoła.

Str. 52-56 Sprzęt i ruchomości kościoła 

Jest zapis prowizji z kapitału ośmiuset złotych z 1651 na Strzelcach przez pana Piotra Wolskiego zapisany.

Str. 56.
II Stan duchowny kościoła 

Str.58
III Stan ekonomiczny i duchowy kaplicy

IV. Bez tytułu, pusty rozdział

V. Stan osobisty
Proboszczem jest w/w Andrzej Mulzów

Str. 62.
Opis kościoła szpitalnego na przedmieściach Brzeźnicy pod farą brzeźnicką będący.

Szpital jest ufundowany przez obywateli brzeźnickich.

I Stan kościoła materialny zewnętrzny

Str. 64. Stan wewnętrzny kościoła

Sprzęt i ruchomości kościoła do str. 67.

Str. 67. Prawa i dokumenty

Erykcja na pergaminie zbutwiałym, że jej trudno przeczytać z roku 1543 za panowania Księcia Piotra Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Prymasa Królestwa Polskiego.

Zapisał temuż probostwu Jaśnie Pan Zakrzewski Dziedzic wsi Zakrzewki i Ruszyna sto grzywien na wsi Ruszynie za konsensem Najjaśniejszego Króla Polskiego Zygmunta z roku 1541. Darowana dziesięcina na wsi Królewskiej w Starostwie brzeźnickim, Będków nazwany od Księcia Macieja Lubińskiego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, ale dokumentów tych w kościele nie ma.

Str. 68.
II Stan Kościoła Duchowny

Prawo kollacyi należy do Mieszczan brzeźnickich i do Pani Madalińskiej Dziedziczki wsi Zakrzówka.
Sakrament bierzmowania administrowany był w Stróży trzy mile stąd w roku 1802.
Relikwie św. Walentego pod szkłem znajdują się autentycznie i jest pozwolenie na eksponowanie ich od książęcia Arcybiskupa Ostrowskiego z roku 1781.

Str. 71.
III Stan ekonomiczny i duchowy probostwa.

Str. 74.
IV Bez tytułu

Str. 74.
V Stan osobisty
Księdzem jest w/w proboszcz Andrzej Mulzów.

Podpis złożyli tak jak poprzednio sołtysi, burmistrz, księża, proboszcz i ławnicy.

Od strony 80 do 88 są
Akta ze sprzedanych sreber kościoła parafialnego Brzeźnickiego. 

wtorek, 10 września 2019

Bronisława Wiórkowska z domu Fornalczyk

Bronisława Wiórkowska z domu Fornalczyk to moja praprababcia, urodzona 6 marca 1889 w Kuźnicy Sulikowskiej, jako córka Józefa Fornalczyka i Julianny z domu Garwon. 


Tłumaczenie wykonał pan Wiesław F. z facebookowej grupy Genealogia Polska - Polish Genealogy. 


70. Kuźnica Sulikowska Działo się w osadzie Siewierz dnia dwudziestego szóstego lutego /dziesiątego marca/ tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku, o godzinie drugiej po południu. Stawił się Józef Fornalczyk wyrobnik we wsi Kuźnicy Sulikowskiej zamieszkały lat trzydzieści jeden liczący, w obecności Jana Czapli robotnika niewykwalifikowanego we wsi Zagorze (?) zamieszkałego lat trzydzieści sześć i Marcina Wylon rolnika w Kuźnicy Sulikowskiej zamieszkałego lat czterdzieści liczących i okazali nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając że urodziło się w Kuźnicy Sulikowskiej dnia dwudziestego drugiego lutego /szóstego marca/ roku bieżącego o godzinie piątej po południu z jego małżonki Julianny z domu Gawron lat dwadzieścia pięć liczącej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym przez miejscowego wikariusza księdza Jana ... odbytym nadano imię Bronisława a rodzicami chrzestnymi jego byli wspomniany Jan Czapla i Marianna Fornalczyk. Akt ten obecnym przeczytany i z powodu niepiśmienności przez nas tylko podpisany. Proboszcz utrzymujący akta stanu cywilnego parafii siewierskiej ksiądz Grzybowski (?)


Dnia 20 lipca 1908 roku wyszła za mąż za Pawła Wiórkowskiego. 
Tłumaczenie wykonał p. Marek ze strony genealodzy.pl

Zagórze 20/07/1908 o 14:00,
Świadkowie: Wawrzyniec Grendż?, Jakub Sendek, pełnoletni robotnicy z Zagórza,
Młody: Paweł Wiórkowski, kawaler, lat 19, ur. i zam. w Zagórzu przy matce, syn zmarłego Wincentrgo i żyjącej Anny zd. Irw? małżonków Wiórkowskich górników,
Młoda: Bronisława Fornalczyk, panna, lat 19, ur. w parafii Siewierz, zam. w Zagórzu, robotnica, córka Józefa i Julianny zd. Gawron małżonków Fornalczyk rolników.

Na zdjęciu prawdopodobnie Bronisława, ze swoim zięciem Edwardem Karwalskim oraz wnukiem Ryszardem.

Zmarła o godzinie 3:30, dnia 31 sierpnia 1957 roku, jako wdowa zamieszkała na Zagórzu. 
Spoczywa razem z mężem na cmentarzu w Sosnowcu na ul Zuzanny. 

poniedziałek, 2 września 2019

Franciszka Jagiełło z domu Krzystyniak

Franciszka Jagiełło z domu Krzystyniak była moją praprababcią. Urodziła się 8 marca 1880 roku w Wełninie, parafia Solec Zdrój, jako córka Jana Krzystyniaka i Marianny z domu Imioł / Niemiał.


chrzest - Solec, 25.II/ 08.III.1880 

ojciec - Jan, wyrobnik, włościanin z Wełnina, lat 28 
matka - Marianna z Imiołów, lat 25 
Franciszka, urodzona w Wełninie, tego dnia, o 6 rano 

chrzestni - Wawrzyniec Gład i Jadwiga Grudzień 

Tłumaczenie wykonał użytkownik el_za na stronie genealodzy.plDnia 9 maja 1901, wzięła ślub z wdowcem, a moim prapradziadkiem Marcinem Jagiełło:Dzialo sie we wsi Solec 26.04/9.05.1901 o godz. 9 z rana. Wiadomo czynimy ze w obecnosci swiadkow Grzegorza Pawielec 45 lat i Jana Stojki 60 lat majacych, chlopow ze wsi Welnina zawarty zostal dzisiaj religijny zwiazek malzenski pomiedzy Marcinem Jagielo 46 lat, wdowcem po Jozefie Jagielo z d. Wróbel, zmarlej we wsi Kempie parafii Olesnica?, synem Stanislawa i Magdaleny malzonkow Jagielow, zamieszkalych we wsi Kempie parafii Olesnicy a Franciszka Krzystyniak, panna 21 lat, corka Jana i Maryi z d. I...? urodzona i zamieszkala we wsi Welninie Soleckiej parafii.
Zgodnie z informacją przekazaną mi przez mojego wujka, Adama, Franciszka zmarła w 1919 roku, choć nie znalazłam niestety nigdzie jej aktu zgonu.