czwartek, 18 października 2018

Wojciech Ławniczek

Wojciech Ławniczek był moim prapraprapradziadkiem. Urodził się kwietnia w Obrowie, jako syn Piotra Ławniczka i Gertrudy Beźki (Beśki).


Tłumaczenie wykonane przez pana Andrzeja ze strony Genealodzy.pl
Obrów nr 16 
chrz.: 2 IV 1804; ur. 2 IV 1804 o godz. 11 przed południem 
dziecko: Wojciech 
rodzice: pracowici Piotr i Gertruda Beszczanka Ławniczkowie, ślubni małżonkowie; oboje poddani ze wspomnianej wsi 
chrzestni: pracowici Antoni Jedynak i Antonina Pędziwiatrowa, mieszkańcy Obrowa 
chrzcił: Wojciech Morzycki

Dnia 13 listopada 1825 roku bierze ślub z 15 letnią Elżbietą Kubiak. 

Elżbieta, 29 grudnia 1841 roku umiera jako 31 latka.

Dnia 5 czerwca 1842 roku wziął ślub numer dwa z, w służbie za dziewkę w Obrowie zostającą, Julianną Trep córka Andrzeja i Justyny z Chabielic.

Zmarł 22 kwietnia 1855 roku w Obrowie. Elżbieta Ławniczek z domu Kubiak

Elżbieta Ławniczek z domu Kubiak była moją praprapraprababcią. Urodziła się 27 października 1810 roku w Otoku, jako córka Jana Kubiaka i Róży Kulińskiej.Dnia 13 listopada 1825 roku jako 15 latka bierze ślub z Wojciechem Ławniczkiem.Zmarła 29 grudnia 1841 roku jako 31 latka. środa, 17 października 2018

Elżbieta Ławniczek z Wiśniewskich

Elżbieta Ławniczek z Wiśniewskich była moją prapraprababcią. Urodziła się w Obrowie dnia 29 października 1838 roku jako córka Pawła Wiśniewskiego i Anny Lewery.


 Dnia 2 lipca 1855 roku w Obrowie, Konstanty Ławniczek bierze ślub z Elżbietą Wiśniewską. 


 
[LINK DO AKTU MAŁŻEŃSTWA]

Zmarła dnia 6 sierpnia 1881 roku.
 [LINK DO AKTU ZGONU]

Tłumaczenie wykonane przez p. Janusza ze strony Genealodzy.pl

Zdarzyło się we wsi Rząśnia 8 sierpnia 1881 roku o godzinie 8 rano. Stawili się: Konstanty Ławniczek mąż zmarłej, lat 55 mający, i Konstanty Wiśniewski lat 29, obaj rolnicy ze wsi Obrów, i oświadczyli że 6 sierpnia bieżącego roku, o godzinie 7 wieczorem, umarłą w tejże wsi Elżbieta Ławniczek lat 40 mająca, córka rolnika Pawła i Anny z Lewrów, małżonków Wiśniewskich, urodzona i mieszkająca we wsi Obrów, zostawiając po sobie owdowiałego męża Konstanrego Ławniczka. Po naocznym potwierdzeniu zgonu Elżbiety Ławniczek akt ten przeczytany oświadczającym, i z powodu ich niepiśmienności przez nas tylko podpisany został.
Ksiądz Roch Nieszporski, proboszcz


Konstanty Ławniczek

Konstanty Ławniczek był moim praprapradziadkiem. Urodził się 14 października 1827 roku w Obrowie jako syn Wojciecha Ławniczka i Elżbiety Kubiak.


Dnia 2 lipca 1855 roku w Obrowie, Konstanty bierze ślub z Elżbietą Wiśniewską.
Dnia 10 grudnia 1889 roku zmarł w Obrowie, Konstanty Ławniczek. 


wtorek, 16 października 2018

Krystyna Bociąga z Kucharzów

Krystyna Kucharz był moją prapraprapraprababcią. Urodziła się około 1792 roku w parafii działoszyńskiej jako córka Józefa Kucharza i Marianny Klekoncin ( czasem używany Klekotka). 

Jej aktu urodzenia nie ma w księgach Działoszyńskich, ponieważ księgi są od 1808 roku, a wcześniejsze zostały zniszczone przez pożary i II wojnę światową. 
Dnia 5 lutego 1810 roku wzięła ślub z Józefem Bociąga. 

 Z tego małżeństwa doczekali się 11 dzieci, a pierworodnym synem był moj prapraprapradziadek Józef Bociąga(1811) . A potem kolejno : Piotr Nolasko Bociąga (1815), Agnieszka (1817), Magdalena (1819), Małgorzata (1820), Salomea (1822), Marianna (1825), Maciej i Kazimierz (1828), Jan (1831), Marianna (1836).


Zmarła dnia 19 kwietnia 1855 roku.

poniedziałek, 15 października 2018

Agnieszka Bociąga z Dylowskich

Agnieszka Bociąga z Dylowskich / Dylewskich / Dybowskich była moja praprapraprababcia. Urodziła się 7 stycznia 1810 roku w Kiedrzynie, teraźniejszej dzielnicy Częstochowie. dTłumaczenie wykonane przez p. Zygmunta z Genealodzy.pl:

Kiedrzyn, dnia ósmego. [Ten] który wyżej ochrzciłem urodzone wczoraj o godzinie 10 przed południem dziecko imieniem Agnieszka, córkę pracowitych Andrzeja Dylowskiego i Gertrudy Skrzypkowej, prawowitych małżonków. Chrzestnymi zostali Jakub Piotrowicz z miasta i Agnieszka Tkaczka stąd.

Dnia 27 lutego 1832 roku wzięła ślub z Rochem Walentym Ktaczyńskim.

Z tego małżeństwa doczekali się dwójki dzieci : Jan (1833) i Marianny (1835).

Walenty Roch Ktaczyński zmarł w 4 sierpnia 1835.

Dnia 23 października 1836 roku bierze ślub z wdowcem Józefem Bociąga.


Józef i Agnieszka doczekali się 6 dzieci.
Pierwszym, pierworodnym synem był moj praprapradziadek Bartłomiej (1837).
Potem pojawiali się kolejno - Ignacy (1840), Salomea (1844),  Franciszek (1848), Antonina (1851),
Agnieszka (1854).  
Czyli z dwóch małżeństw, razem z Józefem i Rochem Walentym, Agnieszka miała 8 dzieci.  


Agnieszka i jej dwie siostry - Teresa i Marianna, które przybyły do Działoszyna z podczęstochowskiego Kiedrzyna są postaciami dosyć ciekawymi i zagadkowymi. Tą przeprowadzkę najprawdopodobniej zapoczątkowała Teresa, gdy ożeniła się z pisarzem prowentowym działoszyńskiego folwarku, a gdy jej mąż umiera, w akcie drugiego małżeństwa zobaczyć można, ze ona na folwarku nie wykonywała żadnej pracy, a utrzymywała się po śmierci męża z pieniędzy, które on jej zostawił. Jej drugim mężem był strażnik dominialny wódki obcej wprowadzanej do miasta Działoszyn. 
Znalazłam informacje o Antonim Dylewskim z Kiedrzyna, szlachcicu i zarządcy dóbr Kiedrzyn, należących do Piotra Jeziorskiego, a, że Agnieszki nazwisko często jest zmieniane Dylewska / Dylowska / Dybowska - to wcale nie wyklucza jej pokrewieństwa z Antonim. Niestety ja sama nie potwierdziłam tego jeszcze. Antoni umarł w 1775 roku. 

Zmarła 18 lipca 1878 roku w Zalesiakach.Tłumaczenie wykonane przez pana Janusza z Genealodzy.pl

Zdarzyło się w Działoszynie 6/18 lipca 1878 roku o godzinie 10 rano. Stawili się: Łukasz Bęben lat 55 i Jan Bocięga lat 50, obaj włościanie z Zalesiaków i oświadczyli, że dzisiaj o godzinie 5 rano, umarła Agnieszka Bocięga lat 72 mająca, wdowa przy synu mieszkająca w Zalesiakach, córka Andrzeja i Marianny małżonków Dylewskich, urodzona w Kiedrzynie.
Po naocznym potwierdzeniu zgonu Agnieszki Bocięgi akt ten oświadczającym świadkom przeczytany, i z powodu ich niepiśmienności przez nas tylko podpisany został. 
ks. Cadański /.../

Sebastian Bociąga i Marianna Bociąga z Łakomych

Sebastian Bociąga i Marianna Bociąga z Łakomych byli moimi 7x pradziadkami. 
Zyli oni w pierwszej połowie 18 wieku bądź pod koniec 17, choć nie jest wiadomy dokładny przedział roczny. 
Byli rodzicami Marcina, mojego 6x pradziadka, który urodził się około 1747 roku.